ใครจะเชื่อว่า กิ๊บหนีบผม จะสามารถสะเดาะกลอนประตูได้ หลา […]