น้อยคนที่มีความคิดอยากจะไปห้อยตัวที่หน้าผาถ่ายรูปแบบนี้ […]