เชื่อว่าขาซิ่ง คงมีความสุขทุกครั้งกับการได้นั่งอยู่ในรถ […]