ปัจจุบันข้อจำกัดด้านพื้นที่ของที่พักอาศัย ทำให้ยากที่เร […]